martedì 7 ottobre 2008

CENTRO STUDI COMUNICAZIONE

L'Associazione Culturale senza scopo di lucro CsC & SO - CENTRO STUDI COMUNICAZIONE E
SEDUZIONE OLISTICA persegue i seguenti scopi:

Diffondere la cultura della comunicazione efficace e della seduzione come
incontro tra l?universo maschile e quello femminile;

Promuovere il raggiungimento della felicità, della serenità nella vita sentimentale attraverso
la riscoperta delle emozioni ,sentimenti e qualitࠩnteriori latenti.

Diffondere la conoscenza dell?importanza dell'immagine al servizio dell'essenza e della comunicazione
nei rapporti interpersonali e nelle relazioni tra i due sessi.

Promuovere il superamento dei conflitti, dei pregiudizi e dellle incomprensioni che allontanano gli uni dagli
altri e rendono difficili le relazioni Uomo/Donna.

L'associazione "CENTRO STUDI COMUNICAZIONE E SEDUZIONE OLISTICA" per il raggiungimento
dei suoi fini, intende promuovere varie attività culturali, in particolare:
conferenze, dibattiti, seminari, corsi, divulgando:

Tecniche di seduzione che facilitano la conquista dell' anima gemella

Tecniche di pnl per il miglioramento dell' autostima

Tecniche su come come conquistare una donna

tecniche su come conquistare un uomo

RIFERIMENTO: DOTT. MASSIMO TARAMASCO
TEL:333-1511703
mail: centrostudicomunicazione@yahoo.it
sito: www.lasedzuione.altervista.org

1 commento:

Unknown ha detto...- Hai Đấu tông, gồm có phụ thân của tại hạ và một vị trưởng lão nữa, chính là người lần trước gặp ở Tháp Vĩnh Hằng, ngoài ra còn có bốn mươi đấu hoàng.

Cao Long Hoa không hề giấu diếm mà nói.

- Nếu để cho ngươi đi đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
tư vấn pháp luật qua điện thoại
văn phòng luật
số điện thoại tư vấn luật
dịch vụ thành lập doanh nghiệp
http://we-cooking.com/
chém gióthuyết phục phụ thân ngươi quay đầu đối phó với Dược môn, ngươi làm được không?

Nhạc Thành cất tiếng nói.

- Không thành vấn đề.

Cao Long Hoa không hề do dự nói:

- Kỳ thật cha ta cũng không đồng ý đi đối phó với hai học viện, chỉ tại những người kia thực lực thật sự quá mạnh.

- Được rồi, ta muốn ngươi chính mình đi nói với phụ thân của mình, ta chờ ngươi ở Dược môn, chờ ta thông báo xong, chúng ta nội ứng ngoại hợp đánh chế Dược tông và các thé lực khác.

Nhạc Thành cất tiếng nói: